Hockeyslang

Hockeyslang

Hockeytermer: Light The Lamp

Light The Lamp är engelska *duh* och vanligt förekommande hockeyslang. En populär svensk översättning finns inte, men skulle även det fungera då fenomenet även finns i Sverige. Men vad innebär egentligen ‘light the lamp’ och vad har det med hockey att göra?